• โทร : 02-232-1789
  • sgfinfo@sgfcap.com

แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัท

บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เดิม บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

บริการของเรา

บริการ สินเชื่อ อนุมัติ ง่าย รับเงินทันใจ

บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

โทร : 02-232-1789

บริการเงินด่วน ทันใจ อนุมัติเร็ว

จันทร์-ศุกร์ 8:30 - 17:30 น.

บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

มีที่ มีรถ เงินสดถึงบ้าน


ในปัจจุบัน การให้เครดิตการชำระเงินแก่ผู้ซื้อมีความจำเป็นต่อผู้ประกอบธุรกิจเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การให้เครดิตดังกล่าวให้นักธุรกิจประสบกับปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียน และขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ การหวังพึ่งสถาบันการเงินก็ประสบกับปัญหาไม่มีหลักประกัน หรือมีหลักประกันไม่เพียงพอ ดังนั้นบริษัท สยามเจเนอรัลแฟตตอริ่ง จำกัด (เอส จี เอฟ) จึงก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่งเป็นแห่งแรก เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเสริมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

สินเชื่อรถจักรยานยนต์

ให้บริการสินเชื่อกับลูกค้าที่ต้องการซื้อรถจักรยานยนต์ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง

สินเชื่อรถยนต์

ให้บริการสินเชื่อกับลูกค้ารายย่อย โดยลูกค้านำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ปลอดภาระหนี้

สินเชื่อที่ดิน

ให้บริการสินเชื่อกับลูกค้ารายย่อย โดยลูกค้านำอสังหาริมทรัพย์ นำมาเป็นหลักประกันขอกู้เงินด้วยสัญญาจำนองหรือขายฝาก

บริการ สินเชื่อ อนุมัติ ง่าย รับเงินทันใจ

บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)