หน้าหลัก
Select Language
EnglishThai
หน้าหลัก
เกี่ยวกับบริษัท
ประเภทบริการ
ข้อมูลนักลงทุน
การกำกับดูแลกิจการ
โปรโมชั่น
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา
เว็บเมลล์
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

รูปแบบของบริการแฟคตอริ่ง พิมพ์

 รูปแบบของบริการแฟคตอริ่งมีหลายประเภทด้วยกัน คือ
     1. แฟคตอริ่งแบบสมบูรณ์
         หมายถึงบริการแฟคตอริ่งที่ให้การสบับสนุนทางการเงิน ค้ำประกันความเสี่ยงจากหนี้สูญ มีการแจ้งโอนสิทธิแก่ลูกหนี้การค้า ทำการบริหารบัญชีแทนผู้ขายและลูกหนี้การค้าตลอดจนทำการจัดเก็บหนี้

     2. แฟคตอริ่งแบบไล่เบี้ย
         หมายถึงบริการแฟคตอริ่งลักษณะเดียวกับแฟคตอริ่งแบบสมบูรณ์ แต่ไม่มีการค้ำประกันความเสี่ยงจากหนี้ไม่สูญ

     3. แฟคตอริ่งแบบเหมาโหลหรือขายส่ง
         หมายถึง บริการแฟคตอริ่งที่ให้การสนับสนุนทางการเงินและมีการแจ้งโอนสิทธิแก่ลูกหนี้การค้าทุกรายการ

     4. แฟคตอริ่งตามอายุ
         หมายถึง บริการแฟคตอริ่งลักษณะเดียวกับแฟคตอริ่งแบบสมบูรณ์ แต่ไม่มีการให้การสนับสนุนทางการเงินล่วงหน้า

     5. แฟคตอริ่งลับเฉพาะหรือ แฟคตอริ่งแบบขายลดใบวางบิล
         หมายถึง บริการแฟคตอริ่งที่ให้การสบับสนุนทางการเงินเพียงอย่างเดียว

     6. แฟคตอริ่งแบบไม่แจ้งโอน
         หมายถึง บริการแฟคตอริ่งที่ให้การสนับสนุนทางการเงินและบางครั้งอาจทำการบริหารบัญชีให้ผู้ขายและลูกหนี้การค้าด้วย

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Search

News Flash
settrade