• โทร : 02-232-1789
  • sgfinfo@sgfcap.com

บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

สาขา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 121 อาคาร อาคารดับบลิวทีเอชโฮลดิงส์ ถนน วิภาวดีรังสิต ต. สามเสนใน อ. เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400 02-232-1789
สาขาเชียงใหม่ เลขที่ 38/7-8 ถนน เชียงใหม่-ลำปาง (ตรงข้ามวัดเจ็ดยอด) ต. ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 053-224-594-5
สาขานครราชสีมา เลขที่ 143/8 ต. ในเมือง อ. เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-255-825
สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่ 88/15 ถนน กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-313-489
สาขานครศรีธรรมราช เลขที่ 61/8-9 ถนน นคร-ปากพนัง ต. ในเมือง อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-450-566-7
สาขาสมุทรสาคร เลขที่ 1240/3-4 ถนน เอกชัย ต. มหาชัย อ. เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 034-119-870 034-119-871
สาขาเลย เลขที่ 87/4-5 ถนน มลิวรรณ ต. กุดป่อง อ. เมืองเลย จ.เลย 42000 042-039-211
สาขามุกดาหาร เลขที่ 39/2 ต. มุกดาหาร อ. เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 042-049771 042-049772
สาขาอุดรธานี เลขที่ 844/5 ถนน ทหาร(ดงวัด) ต. หมากแข้ง อ. เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 042-180-833
สาขาขอนแก่น เลขที่ 588/41-42 หมู่ 5 ต. เมืองเก่า อ. เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 043-009-060
สาขาสกลนคร เลขที่ 85/33 ถนน นิดโย ต. ธาตุเชิงชุม อ. เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042-099925 042-099926
สาขาสุรินทร์ เลขที่ 147 หมู่ 22 ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 044-069924 044-069925
สาขาชัยภูมิ เลขที่ 90/6 หมู่ 9 ต. ในเมือง อ. เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 044-109-750
สาขาสีคิ้ว เลขที่ 246 หมู่ 2 ถนน ชุมค้า ต. มิตรภาพ อ. สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 044-009-173
สาขาบุรีรัมย์ เลขที่ 690/11 หมู่ 1 ต. อิสาณ อ. เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 044-119889
สาขาบ้านแพ้ว เลขที่ 303/9 หมู่ 1 ต. หลักสาม อ. บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 034-119-876 034-119-877
สาขาพิมาย เลขที่ 553/4 หมู่ 14 ต. ในเมือง อ. พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 044-081-117
สาขาอุบลราชธานี เลขที่ 569 หมู่ 18 ถนน ซยางกูร ต. ขามใหญ่ อ. เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 045-959746 045-959747
สาขากระทุ่มแบน เลขที่ 93/10 หมู่ 1 ต. คลองมะเดื่อ อ. กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 034-119-874 034-119-875
สาขาชุมพร เลขที่ 252/4 หมู่ 1 ถนน ชุมพร-ระนอง ต. วังไผ่ อ. เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
สาขานราธิวาส เลขที่ 143/21 ถนน สุริยะประดิษฐ์ ต. บางนาค อ. เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
สาขาปัตตานี เลขที่ 109/6 หมู่ 5 ต. รูสะมิแล อ. เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สาขายะลา เลขที่ 102/6 ถนน สิโรรส ต. สะเตง อ. เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สาขาหาดใหญ่ เลขที่ 84/49 ถนน ลพบุรีราเมศร์ ต. คลองแห อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สาขาฉะเชิงเทรา เลขที่ 93/4 หมู่ 31 ต. บางตีนเป็ด อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สาขาสมุทรสงคราม เลขที่ 104/26 หมู่ 12 ถนน เอกชัย ต. ลาดใหญ่ อ. เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรสงคราม 75000